$9,000,000
Retail
Western States
$1,300,000
Restaurant
Ottumwa, Iowa
$5,900,000
Gas Station
Western States
$11,800,000
R&D
Silicon Valley, California
$19,000,000
Retail
Los Angeles, California
$1,800,000
Restaurant
Dublin, California
$6,000,000
Retail
Central Valley, California
$9,600,000
Multi-Family
Vancouver, Washington
$11,100,000
Retail
Palm Desert, California