$7,900,000
Retail
San Diego County, California
$11,000,000
Retail
Western States,
$10,250,000
Mixed Use
Santa Cruz, California
$4,200,000
Bank
Western States,
$8,500,000
Mixed Use
Burlingame, California
$8,800,000
Retail
Renton & Milton, Washington
$10,000,000
Retail
Greater Cambridge, Massachusetts
$8,900,000
Retail
Franklin and Philadelphia, Wisconsin and Pennsylvania
$12,600,000
Retail
Metropolitan Area, National
$13,500,000
Retail
Multiple Cities, Hawaii and Indiana
$18,000,000
Retail
Vallejo, California
$17,000,000
Retail
Hesperia & Coachella, California
$41,250,000
Retail
Santa Monica & Indio, California
$11,650,000
Office/R&D
San Jose, California
$13,000,000
Multi-Family
Austin, Texas