$3,800,000
Retail
Lakewood, Colorado
$17,300,000
Industrial
Midland, Texas
$21,500,000
Hospitality
Tri-Valley, California
$1,825,000
Retail
Western States
$1,500,000
Office
Rancho Cordova, California
$9,200,000
Retail
San Jose, California
$7,659,000
Multi-Family
Austin, Texas
$1,560,000
Multi-Family
San Diego, California
$2,000,000
Multi-Family
Glendale, California