$6,450,000
Retail
Fairfield, California
$7,373,000
Retail
Goodlettsville, Tennessee
$4,700,000
Retail
Western States
$3,175,000
Retail
Western States
$2,300,000
Retail
Lweisville, Texas
$14,000,000
Retail
Gilroy, California
$11,539,000
Retail
Pomona, California
$3,260,000
Mixed-Use
Castle Rock, Colorado
$6,000,000
Retail
San Diego, California