$3,260,000
Mixed-Use
Castle Rock, Colorado
$6,000,000
Retail
San Diego, California
$4,400,000
Retail
Livermore, California
$4,380,000
Retail
Santa Clara, California
$7,000,000
Retail
Everett, Washington
$14,200,000
Retail
Western States
$3,100,000
Retail
Alpharetta, Georgia
$9,400,000
Retail
Napa, California
$3,712,000
Retail
South Carolina, Tennessee, Florida