$4,008,000
Retail
Lake Isabella, California
$2,400,000
Retail
Western States
$3,580,000
Retail
Crossroads, Texas
$4,062,000
Retail
Federal Way, Washington
$2,825,000
Retail
Kalamazoo, Michigan
$2,300,000
Retail
Jacksonville, Belleview, Florida
$2,490,000
Retail
Houston, Texas
$3,150,000
Retail
Middletown, Maryland
$2,487,000
Retail
Pendleton, Oregon
$3,200,000
Retail
Round Rock, Texas
$3,450,000
Retail
Winder, Georgia
$3,500,000
Retail
Los Angeles, California
$9,653,000
Retail
Sacramento, Tooele, Lake Worth, California, Texas, Utah
$2,700,000
Retail
Cleveland, Tennessee
$9,140,000
Retail
Texas