$5,900,000
Retail
Clovis, California
$10,000,000
Retail
Greater Cambridge, Massachusetts
$4,500,000
Retail
Bartlett, Illinois
$5,700,000
Retail
Rancho Santa Margarita, California
$4,247,000
Retail
Hesperia, California
$8,900,000
Retail
Franklin and Philadelphia, Wisconsin and Pennsylvania
$12,600,000
Retail
Metropolitan Area, National
$7,800,000
Mixed Use
Atascadero, California
$6,150,000
Retail
Katy, Texas