$128,000,000
Retail
Alaska, California, and Washington
$25,000,000
Retail
Ames, Arlington Heights, Forney, Medford, Sacramento, California, Illinois, Iowa, Oregon, Texas
$18,844,000
Multi-Family
Seattle Metropolitan Area, Washington
$18,750,000
Retail
San Mateo, California
$34,300,000
Office
Cupertino, California
$8,000,000
Retail
Santa Rosa, California
$6,000,000
Assisted Living Facility
Redwood City, California
$32,900,000
Multi-Family
San Francisco, Petaluma, California
$10,000,000
Multi-Family
Camas, Washington
$18,270,000
Multi-Family
Colorado Springs, Colorado
$7,373,000
Retail
Goodlettsville, Tennessee
$32,000,000
Hospitality
Menlo Park, California
$14,000,000
Retail
Gilroy, California
$16,800,000
Multi-Family
North San Francisco Bay Area, California
$5,000,000
Industrial
Burlingame, California