$3,000,000
Single Tenant Retail
Aurora, Colorado
$3,960,000
Mixed-Use Office & Retail
San Diego, California
$5,700,000
Retail
Pomona, California
$5,400,000
Shopping Center
Sacramento, California
$3,575,000
Retail / Special Use
Florence, Kentucky
$5,700,000
Retail
San Ramon, California
$2,000,000
Retail
Redondo Beach, California
$9,000,000
Retail
Spokane, Washington
$1,800,000
Retail
Rocklin, California
$7,200,000
Retail
Rancho Cucamonga, California
$5,400,000
Retail
Concord, New Hampshire
$1,400,000
Retail Center
Western States
$5,350,000
Strip Center
Harker Heights and San Antonio, Texas
$3,700,000
Retail
Austin, Texas
$3,000,000
Retail
Roseville, California