$8,000,000
Retail
Cupertino, California
$6,300,000
Retail
Canton, Georgia
$3,700,000
Retail
Southern California, California
$7,900,000
Retail
San Diego County, California
$11,000,000
Retail
Western States,
$5,175,000
Retail
St. George, Utah
$7,600,000
Retail
San Antonio, Texas
$10,250,000
Mixed Use
Santa Cruz, California
$4,200,000
Bank
Western States,