$2,700,000
Multi-Family
Pacific Northwest
$3,150,000
Multi-Family
Pacific Northwest
$4,250,000
Multi-Family
Oakland, California
$4,000,000
Multi-Family
San Diego, California
$10,940,000
Senior Housing
Santa Cruz, California
$20,396,000
Multi-Family
Southwest Region
$2,100,000
Multi-Family
Salinas, California
$18,844,000
Multi-Family
Seattle Metropolitan Area, Washington
$5,000,000
Retail / Multi-Family
San Diego, California
$4,000,000
Multi-Family
San Francisco Bay Area, California
$4,757,000
Multi-Family
Kansas City, Missouri
$3,020,000
Multi-Family
San Diego, California
$20,000,000
Multi-Family
Tampa, Florida
$2,722,000
Multi-Family
Santa Rosa, California
$1,450,000
Multi-Family
Yuba City, California