$11,000,000
Retail
Western States,
$7,600,000
Retail
San Antonio, Texas
$10,250,000
Mixed Use
Santa Cruz, California
$8,500,000
Mixed Use
Burlingame, California
$3,300,000
Retail
Manhattan Beach, California
$9,650,000
Retail
San Francisco Bay Area, California
$8,800,000
Retail
Renton & Milton, Washington
$4,000,000
Retail
Idaho Falls, Idaho
$5,900,000
Retail
Clovis, California
$10,000,000
Retail
Greater Cambridge, Massachusetts
$5,700,000
Retail
Rancho Santa Margarita, California
$4,247,000
Retail
Hesperia, California
$8,900,000
Retail
Franklin and Philadelphia, Wisconsin and Pennsylvania
$12,600,000
Retail
Metropolitan Area, National
$7,800,000
Mixed Use
Atascadero, California