$3,700,000
Retail
Southern California, California
$7,900,000
Retail
San Diego County, California
$11,000,000
Retail
Western States,
$5,175,000
Retail
St. George, Utah
$7,600,000
Retail
San Antonio, Texas
$10,250,000
Mixed Use
Santa Cruz, California
$8,500,000
Mixed Use
Burlingame, California
$3,300,000
Retail
Manhattan Beach, California
$9,650,000
Retail
San Francisco Bay Area, California