$2,980,000
Retail
Gresham, Oregon
$2,500,000
Gas Station
San Jose, California
$2,000,000
Retail
Spokane, Washington
$3,450,000
Self Storage
Western States
$1,480,000
Multi-Family
San Diego, California
$7,900,000
Retail
Indianapolis, San Antonio, and Alpharetta, Indiana, Texas, and Georgia
$5,800,000
Office
Los Angeles, California
$5,500,000
Retail
Santa Rosa, California
$1,920,000
Multi-Family
Vallejo, California