$1,500,000
Multi-Family
Southern California
$3,150,000
Multi-Family
San Diego, California
$4,000,000
Industrial
Salt Lake City, Utah
$7,500,000
Retail
Western States
$2,100,000
Retail
Joshua Tree, California
$29,180,000
Multi-Family
San Diego, California
$2,200,000
Special Use
Folsom, California
$6,900,000
Multi-Family
Kansas City, Missouri
$3,610,000
Retail
Schererville, Illinois