$3,700,000
Retail / Multi-Family
San Diego, California
$10,100,000
Multi-Tenant Industrial
San Diego, California
$4,200,000
Retail
New Jersey, Florida, Oklahoma
$6,570,000
Retail
Western States
$1,450,000
Multi-Family
San Francisco, California
$3,000,000
Mixed-Use
Watsonville, California
$4,250,000
Multi-Family
Stockton, California
$4,000,000
Retail
San Diego, California
$2,400,000
Retail
Shelbyville, Indiana