$4,825,000
Retail
Western States
$8,600,000
Multi-Family
La Mesa, California
$2,000,000
Retail
Healdsburg, California
$12,500,000
Multi-Family
Dixon, California
$4,150,000
Retail
Federal Way, Washington
$11,000,000
Mixed-Use
San Jose, California
$1,700,000
Retail
North Highlands, California
$2,700,000
Industrial
Rocklin, California
$2,000,000
Multi-Family
Glendale, California