$5,900,000
Retail
Martinez, California
$15,000,000
Retail
Silicon Valley, California
$1,580,000
Retail
Southeast Region
$5,989,000
Office / Retail
Southeast Region
$9,850,000
Retail
Mountain West Region
$3,000,000
Retail
Albany, California
$22,200,000
Multi-Tenant Retail
Southwest Region
$14,560,000
Multi-Tenant Retail
Central California
$3,208,000
Single-Tenant Retail
Midwest Region
$3,600,000
Retail
San Diego, California
$15,400,000
Retail
Temecula, California
$4,400,000
Retail
San Diego, California
$5,286,000
Retail
Northern California
$3,600,000
Retail
Mountain West Region
$4,500,000
Retail
Antioch, California