$3,575,000
Retail / Special Use
Florence, Kentucky
$5,700,000
Retail
San Ramon, California
$2,000,000
Retail
Redondo Beach, California
$13,000,000
Retail
San Jose, California
$7,200,000
Retail
Hartford County, Connecticut
$9,000,000
Retail
Spokane, Washington
$1,800,000
Retail
Rocklin, California
$7,200,000
Retail
Rancho Cucamonga, California
$5,400,000
Retail
Concord, New Hampshire