$5,810,000
Retail and Multi-Family
Monterey, California
$10,000,000
Retail
Burlingame, California
$3,900,000
Retail
Western States
$5,700,000
Retail
Sunnyvale, California
$10,550,000
Retail
Corona, California
CVS
$3,500,000
Retail
Western States
$3,360,000
Retail
Taylorsville, Utah
$4,825,000
Retail
Western States
$4,150,000
Retail
Federal Way, Washington