$4,560,000
Retail
Danville, California
$5,770,000
Retail
Texas
$4,290,000
Retail
Western States
$4,700,000
Retail
Aurora, Colorado
$2,700,000
Retail
Brunswick, Georgia
$5,590,000
Retail
The Colony, Texas
$5,855,000
Gas Station & Convenience Store
Ogden, Spanish Fork, Utah
$7,866,000
Retail
Greater Sacramento Area, California
$128,000,000
Retail
Alaska, California, and Washington
$5,000,000
Retail
Glenview, Illinois
$25,000,000
Retail
Ames, Arlington Heights, Forney, Medford, Sacramento, California, Illinois, Iowa, Oregon, Texas
$18,750,000
Retail
San Mateo, California
$5,365,000
Retail
Western States
$1,960,000
Retail
Stockton, California
$5,000,000
Retail / Multi-Family
San Diego, California