$25,000,000
Retail
Ames, Arlington Heights, Forney, Medford, Sacramento, California, Illinois, Iowa, Oregon, Texas
$18,750,000
Retail
San Mateo, California
$5,365,000
Retail
Western States
$1,960,000
Retail
Stockton, California
$5,000,000
Retail / Multi-Family
San Diego, California
$3,976,000
Retail
Lake in the Hills, Illinois
$5,125,000
Retail
Sunnyvale, California
$4,008,000
Retail
Lake Isabella, California
$2,400,000
Retail
Western States
$4,062,000
Retail
Federal Way, Washington
$2,825,000
Retail
Kalamazoo, Michigan
$2,300,000
Retail
Jacksonville, Belleview, Florida
$2,490,000
Retail
Houston, Texas
$3,150,000
Retail
Middletown, Maryland
$2,487,000
Retail
Pendleton, Oregon